Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Hình ảnh gốm xưa của Mẹ

Ngày trước , khi thấy Mẹ mang chiếc dĩa Nhật có hoa văn thật đẹp để đổi lấy một chiếc dĩa nhỏ có hoa văn bình thường của nhà bà cụ Huế bên kia đường , tôi thắc mắc hỏi chỉ nghe mẹ nói : quý lắm đó con .Chiếc dĩa ấy đã cũ , mặt trên  bị rạn vài đường , nhưng Mẹ rất thích , chỉ lâu lâu mang ra nhìn ngắm rồi lại mang đi cất , theo nếp của Mẹ , tôi cũng không dám sử dụng chiếc dĩa nầy . Thời gian vô tình mặc cho lòng người cẩn trọng , sau khi Mẹ qua đời một thời gian , lần giở đến chiếc dĩa thì thấy dĩa cũng tan ra theo những đường rạn , tôi thấy như có vật gì đó cũng vỡ vụn trong lòng mình , vật Mẹ thích mà không giữ lại được , bần thần làm sao .


Khi có dịp gặp lại những chiếc dĩa hình dáng ấy , thì được cho biết là những chiếc dĩa thời Thanh , cũng không gọi là cổ lắm , trong khoảng 100 năm thôi , tôi đã lưu giữ lại , nhưng vẫn không xóa đi được cảm giác vụn vỡ năm nào .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét